561-328-8790
3090 S. Jog Rd, Greenacres, FL 33467

Ración de Chorizo o chicharrón

A ration of Colombian Chorizo or chicharrón with Arepa.

Ración de Chorizo Colombiano o chicharrón con Arepa.